6-7 aastaste laste arendusring

Eelkooliealiste laste arendusringi eesmärkideks on toetada lapse vaimset ja sotsiaalset arengut edukaks toimetulekuks koolis, arendada 6-7 aastaste laste eneseväljendamisoskust, kehalist liikumisoskust ja rütmitunnetust, koostööoskust, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi ning tekitada neis huvi õppimise vastu.

Õppetöös kasutatakse Kriipsujuku Huvikooli poolt koostatud õppematerjale. Lisaks töölehtede täitmisele ning meisterdamisele on olulisel kohal ka sotsiaalsete oskuste arendamine. 

Eelkooli ootame kõiki lapsi, kes peavad alustama kooliteed 2020.a sügisel.

Registreerimine 2019-2020 õ.-a. eelkooli algab 15. mail. Registreerida saat SIIT.

Õppetöö korraldus

Eelkool toimub 1 kord nädalas teisipäeviti või kolmapäeviti 15.30-17.30. 

Eelkooli õppeprogrammis on

eesti keel

matemaatika 

käeline tegevus

rütmika.

Eelkooli rühmade suuruseks on kuni 12 last.

Eelkooli õppeperiood on: 11.09.2019-15.04.2020

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

Eelkooli õppeperioodid 2019-2020 õ.-a.

10. september-18. oktoober 2019
19.-27. oktoober 2019 - VAHEAEG
28. oktoober - 13. detsember 2019
14. detsember 2019 - 05. jaanuar 2020 - VAHEAEG (jõuluvaheaeg on 3 nädalat, kuna nädal enne jõule on tavaliselt jõulupeod ning lapsi on tundidest palju puudumas)
06. jaanuar - 21. veebruar 2020
22.veebruar - 01. märts 2020 - VAHEAEG
02. märts - 15. aprill 2020

Lõpupidu toimub 14. või 15. aprill 2020

Õppetöö maksumus: 55 eurot kuus (tulumaksutagastusega ning Rae valla elanik saab taotleda huvitegevuse toetust), maksumus sisaldab õppematerjale.

© 2017 Kriipsujuku Erahuvikool