6-7 aastaste laste arendusring

Eelkooliealiste laste arendusringi eesmärkideks on toetada lapse vaimset ja sotsiaalset arengut edukaks toimetulekuks koolis, arendada 6-7 aastaste laste eneseväljendamisoskust, kehalist liikumisoskust ja rütmitunnetust, koostööoskust, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi ning tekitada neis huvi õppimise vastu.

Õppetöös kasutatakse Kriipsujuku Huvikooli poolt koostatud õppematerjale. Lisaks töölehtede täitmisele ning meisterdamisele on olulisel kohal ka sotsiaalsete oskuste arendamine. 

Eelkooli ootame kõiki lapsi, kes peavad alustama kooliteed 2022.a sügisel.

Registreerimine 2021-2022 a eelkooli algab mai lõpus.

Õppetöö korraldus

Eelkool toimub 1 kord nädalas. Õppetöö toimub teisipäeviti. Õppetöö kellaaeg on 15.30-17.30. 

Eelkooli õppeprogrammis on

eesti keel

matemaatika 

käeline tegevus

rütmika.

Eelkooli rühmade suuruseks on kuni 12 last.

Eelkooli õppeperiood on: september 2020- aprill 2021

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

Eelkooli õppeperioodid 2020-2021 õ.-a.

15. september-13. oktoober 2020

19.-25. oktoober 2020 - VAHEAEG

27. oktoober - 15. detsember 2020

21. detsember 2020 - 10. jaanuar 2021 - VAHEAEG

12. jaanuar - 16. veebruar 2021

22.veebruar - 28. veebruar 2021 - VAHEAEG

02. märts - 16. aprill 2021

Lõpupidu toimub 16. aprillil. 

Õppetöö maksumus: 55 eurot kuus (tulumaksutagastusega ning Rae valla elanik saab taotleda huvitegevuse toetust), maksumus sisaldab õppematerjale.