6-7 aastaste laste arendusring

Eelkooliealiste laste arendusringi eesmärkideks on toetada lapse vaimset ja sotsiaalset arengut edukaks toimetulekuks koolis, arendada 6-7 aastaste laste eneseväljendamisoskust, kehalist liikumisoskust ja rütmitunnetust, koostööoskust, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi ning tekitada neis huvi õppimise vastu.

Õppetöös kasutatakse Kriipsujuku Huvikooli poolt koostatud õppematerjale. Lisaks töölehtede täitmisele ning meisterdamisele on olulisel kohal ka sotsiaalsete oskuste arendamine. 

Eelkooli ootame kõiki lapsi, kes peavad alustama kooliteed 2022.a sügisel.

Registreerida 2021-2022 a eelkooli saab SIIT.

Õppetöö korraldus

Eelkool toimub 1 kord nädalas. Õppetöö täpne päev ja kellaaeg kinnitatakse augusti lõpus. 

Eelkooli õppeprogrammis on

eesti keel

matemaatika 

käeline tegevus

rütmika.

Meie eelkooli eeliseks on väikesed rühmad. Eelkoolis on rühmade suuruseks on kuni 14 last.

Eelkooli õppeperiood on: september 2021- aprill 2022

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

Eelkooli õppeperioodid 2021-2022 õ.-a.

08. september - 20. oktoober 2021
21. oktoober - 02. november 2021 - VAHEAEG
03. november - 15. detsember 2021
16. detsember 2021 - 11. jaanuar 2022 - VAHEAEG
12. jaanuar - 16. veebruar 2022
17.veebruar - 08. märts 2022 - VAHEAEG
09. märts - 20. aprill 2022

Lõpupidu toimub viimasel õppetöö päeval. 

Õppetöö maksumus: 55 eurot kuus (tulumaksutagastusega koolituskuludelt ning Rae valla elanik saab taotleda huvitegevuse toetust), maksumus sisaldab õppematerjale. Erandkorras seoses pidevalt muutuva olukorraga riigis, toimub maksmine kordade arvu järgi.