6-7 aastaste laste arendusring

Eelkooliealiste laste arendusringi eesmärkideks on toetada lapse vaimset ja sotsiaalset arengut edukaks toimetulekuks koolis, arendada 6-7 aastaste laste eneseväljendamisoskust, kehalist liikumisoskust ja rütmitunnetust, koostööoskust, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi ning tekitada neis huvi õppimise vastu.

Õppetöös kasutatakse Kriipsujuku Huvikooli poolt koostatud õppematerjale. Lisaks töölehtede täitmisele ning meisterdamisele on olulisel kohal ka sotsiaalsete oskuste arendamine. 

Eelkooli ootame kõiki lapsi, kes peavad alustama kooliteed 2020.a sügisel.

Registreerimine 2020-2021 õ.-a. eelkooli on alanud. Registreerida saab SIIT

Õppetöö korraldus

Eelkool toimub 1 kord nädalas. Täpne õppepäev selgub augustis. Õppetöö kellaaeg on 15.30-17.30. 

Eelkooli õppeprogrammis on

eesti keel

matemaatika 

käeline tegevus

rütmika.

Eelkooli rühmade suuruseks on kuni 12 last.

Eelkooli õppeperiood on: september 2020- aprill 2021

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

Eelkooli õppeperioodid 2020-2021 õ.-a.

07. september-16. oktoober 2020
17.-25. oktoober 2020 - VAHEAEG
26. oktoober - 13. detsember 2020
14. detsember 2020 - 10. jaanuar 2021 - VAHEAEG (jõuluvaheaeg on 3 nädalat, kuna nädal enne jõule on tavaliselt jõulupeod ning lapsi on tundidest palju puudumas)
11. jaanuar - 21. veebruar 2021
22.veebruar - 28. veebruar 2021 - VAHEAEG
01. märts - 16. aprill 2020

Lõpupidu toimub aprilli viimasel nädalal. 

Õppetöö maksumus: 55 eurot kuus (tulumaksutagastusega ning Rae valla elanik saab taotleda huvitegevuse toetust), maksumus sisaldab õppematerjale.

© 2017 Kriipsujuku Erahuvikool