6-7 aastaste laste arendusring

Eelkooliealiste laste arendusringi eesmärkideks on toetada lapse vaimset ja sotsiaalset arengut edukaks toimetulekuks koolis, arendada 6-7 aastaste laste eneseväljendamisoskust, kehalist liikumisoskust ja rütmitunnetust, koostööoskust, enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi ning tekitada neis huvi õppimise vastu.

Õppetöös kasutatakse Kriipsujuku Huvikooli poolt koostatud õppematerjale. Lisaks töölehtede täitmisele ning meisterdamisele on olulisel kohal ka sotsiaalsete oskuste arendamine. 

Eelkooli ootame kõiki lapsi, kes peavad alustama kooliteed 2022.a sügisel.

Registreerida 2021-2022 a eelkooli saab SIIT.

Õppetöö korraldus

Eelkool toimub 1 kord nädalas. Õppetöö täpne päev ja kellaaeg kinnitatakse augusti lõpus. 

Eelkooli õppeprogrammis on

eesti keel

matemaatika 

käeline tegevus

rütmika.

Meie eelkooli eeliseks on väikesed rühmad. Eelkoolis on rühmade suuruseks on kuni 12 last.

Eelkooli õppeperiood on: september 2021- aprill 2022

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

Eelkooli õppeperioodid 2021-2022 õ.-a.

13. september-15. oktoober 2021

25.-31. oktoober 2021 - VAHEAEG

01. november - 18. detsember 2021

23. detsember 2021 - 09. jaanuar 2022 - VAHEAEG

10. jaanuar - 25. veebruar 2022

28.veebruar - 06. märts 2022 - VAHEAEG

07. märts - 22. aprill 2022

Lõpupidu toimub viimasel õppetöö päeval. 

PS! Õppeperioodi võib tulla sisse muudatusi.

Õppetöö maksumus: 55 eurot kuus (tulumaksutagastusega koolituskuludelt ning Rae valla elanik saab taotleda huvitegevuse toetust), maksumus sisaldab õppematerjale.